Elever och lärare på skola i Eskilstuna

British Schools – grundskola och förskola

Välkommen till British Schools! British Schools är huvudman för grundskolan British Junior med elever i årskurs F till 9 och förskoleverksamheten British Mini.

Om British Schools

British Schools är huvudman för grundskolan British Junior och förskolan British Mini. Ägare av British Schools och tillika grundare är Peter Klerell och Thomas Jarlsbo som äger 50 % var. Ägandeskapet och engagemanget är långsiktigt med det uttalade målet att skapa en förskola och skola som håller högsta kvalitet. Nyckelord för verksamheten är kunskap, kunskap, kunskap. Den första grundskolan i Eskilstuna startades i augusti 2009. Skolan har sedan dess vuxit från år till år och har läsåret 2016/2017 ca. 760 elever och ca. 100 medarbetare. I februari 2012 startades även förskoleverksamhet under varumärket British Mini. När förskolan firade 4 år 2016 hade den vuxit till två enheter med totalt ca. 300 barn och ca. 70 medarbetare.

 

I ägarnas långsiktiga engagemang ligger framtidsvisioner om att ge fler barn och elever på andra orter möjligheten att ta del av British Junior och British Minis koncept.

VD har ordet

Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket. Målet är att våra elever ska vara väl rustade att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet.

Vår skola och våra förskolor är större än någonsin och vi ser ett stort intresse för våra verksamheter. Inom hela vår verksamhet arbetar vi med att utveckla vårt koncept och hur vi genomför detta. Genom att göra det ska det bli ännu tydligare vilket alternativ vi utgör i förhållande till andra skolor. Vi vill att man ska uppleva att man får något mer när man väljer British Junior eller British Mini, ett försprång och något utöver det vanliga.

Jakob Ladenstedt
VD
British Schools

Styrelse

Board and CEO British Schools

Mr Ladenstedt
Mr Klerell

Head office British Schools

Ms Ramhqvist
Mr Johansson
Ms Blaad