Elever och lärare på skola i Eskilstuna

British Schools – grundskola och förskola

Välkommen till British Schools! British Schools är huvudman för grundskolan British Junior med elever i årskurs F till 9 och förskoleverksamheten British Mini.

Om oss

British Schools är huvudman för grundskolan British Junior och förskolan British Mini. Ägare av British Schools och tillika grundare är Peter Klerell och Thomas Jarlsbo som äger 50% var. Ägandeskapet och engagemanget är långsiktigt med det uttalade målet att skapa en förskola och skola som håller högsta kvalitet. Nyckelord för verksamheten är kunskap, kunskap, kunskap. Den första grundskolan i Eskilstuna startades i augusti 2009. Skolan har sedan dess vuxit från år till år och har läsåret 2020/2021 drygt 900 elever och ca. 110 medarbetare. I februari 2012 startades även förskoleverksamhet under varumärket British Mini. När förskolan 2020 har vuxit till tre enheter har vi ca. 350 barn och drygt 80 medarbetare.

I ägarnas långsiktiga engagemang finns visionen om att ge fler barn och elever möjligheten att ta del av British Junior och British Minis koncept.

Årets Pep-skola 2019

British Junior har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Skolverkets motivering lyder, British Junior uppfyller kriterierna för Skola för hållbar utveckling. Verksamheten visar hur undervisningen följer huvudprinciperna för hållbar utveckling och hur skolan kopplar denna process till de aktuella styrdokumenten.

VD har ordet

Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket. Målet är att våra elever ska vara väl rustade att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet.

Vår skola och våra förskolor är större än någonsin och vi ser ett stort intresse för våra verksamheter. Inom hela vår verksamhet arbetar vi med att utveckla vårt koncept och hur vi genomför detta. Genom att göra det ska det bli ännu tydligare vilket alternativ vi utgör i förhållande till andra skolor. Vi vill att man ska uppleva att man får något mer när man väljer British Junior eller British Mini, ett försprång och något utöver det vanliga.

Jakob Ladenstedt
VD
British Schools

Board and CEO British Schools

Board

Mr Klerell

Chairman  

Mr Ladenstedt

CEO 016-541 49 49

Head office British Schools

HR Manager 016-542 45 61    

Ms Ramhqvist

Accounting Manager 016-541 49 45      

Mr Johansson

IT Manager 070-449 51 06

Ms Blaad

Accounting/ HR Assistant 016-541 49 48

Rektorn har ordet

Hej! Dagarna har äntligen blivit märkbart ljusare och den efterlängtade våren börjar så smått komma igång. Vi fortsätter att arbeta för att våra elever ska uppnå sina mål, trivas och känna sig trygga i skolan. Här kommer några goda exempel på elever/klasser som visar framfötterna. Teknikutmaningen och Vi i 5:an Under hösten 2022 har årskurs…

Detaljer

Musikhjälpen 2022 – Nu finns en BJ-bössa!

Vi brinner för alla barns lika värde. Trygghet, glädje, kunskapsinlärning och gemenskap varje dag. Tillsammans gör vi skillnad! Mellan den 4:e december och den 18:e december har vi en egen bössa där vi samlar in pengar som går till barn på flykt. Vill du också vara med och skänka en gåva så kan du göra…

Detaljer

Rektorn har ordet

Hej! När naturen byter skepnad har härliga höstfärger börjat visa sig på träden. Läsåret löper på och det är snart dags för ett välförtjänt höstlov eller läslov som det även benämns. Som jag uppmärksammade i ett annat rektorsbrev under hösten så är läsningen en viktig del i alla elevers skolutveckling. Så passa på att ta…

Detaljer