Om British Mini

Vi tror på barnens lust att lära sig nästan vad som helst, och en förmåga lika stor som lusten. Vår pedagogik utgår från denna inställning och innebär att barnet kommer att lära sig i sin egen takt. Vi hjälper dem som har det svårt och vi stimulerar andra att gå hur långt som helst. Allt med målet att de ska vara redo och förberedda för att ta klivet in i förskoleklassen.

Inom ramen för läroplanen arbetar vi med värdegrund, omtanken om medmänniskorna och förståelsen för främmande kulturer och religioner. Dessutom integrerar vi språkutveckling på svenska och engelska. Sammanfattningsvis arbetar vi för att eleverna ska förstå varför de lär sig, med regelbunden repetition, för att därmed befästa kunskaperna.

Genom att vistas mycket utomhus stimulerar vi barnens fin- och grovmotorik. Detta gör barnen piggare, gladare och mer välmående. Utomhuspedagogiken skapar också den hälsosamma trötthet som ger dem en god nattsömn. I allt vi gör är leken och utvecklingen den sammanhållande länken med lärandet och kunskaper i fokus.

.

I dagsläget har vi inom British Mini två förskolor. Den ena av dem ligger centralt belägen på Rademachergatan och den andra nära naturen på Smaragdgången i Stenby. Förskolan på Rademachergatan har fyra avdelningar och elva grupper med totalt ca. 210 barn. Förskolan på Smaragdgången har fyra grupper och ca. 80 barn.

Förskolorna samarbetar både praktiskt och i utvecklingen av British Mini. För oss är ständiga förbättringar ett ledord då vi tror på att alltid utmana det vi gör för att bli lite bättre. Det gör vi för att bli den bästa möjliga förskolan och det självklara valet för föräldrar.

Välkommen till British Mini!