Barn på förskola i Eskilstuna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läsåret 2020-2021

British Mini Rademachergatan:

Plan mot diskriminering BMR

British Mini Smaragdgången:

Plan mot diskriminering BMS

British Mini Borsökna:

Plan mot diskriminering BMB