För föräldrar

På British Junior har vi höga ambitioner och sätter höga mål. Men våra förutsättningar att lyckas beror i hög grad på föräldrarnas medverkan, på att föräldrarna delar våra mål och är beredda att samverka med skolan. Vi ber dig hjälpa ditt barn och prata om vikten av kunskaper och lärande och att studierna är det viktigaste som finns. Skolarbetet måste i alla lägen komma före fritidsintressena. Om du lär ditt barn denna enkla grundregel, och aldrig ruckar på den, så kommer ditt barn att sköta sitt skolarbete och prioritera rätt. Att göra läxor i sista sekund eller sent på kvällen är aldrig rätt metod för att lyckas med ett långsiktigt lärande.

Vi ber dig som förälder se till att ditt barn får tillräckligt med sömn (minst nio timmar rekommenderas) och äter en ordentlig frukost innan skolan. Vi kräver mycket, men vi gör det inte för vår egen skull utan för att ditt barn ska få möjlighet att få ut maximalt av sina studier som i framtiden leder till en bra utbildning, ett bra och intressant jobb och ett bra liv.

För att kontinuerligt hålla dig informerad om ditt barns skolgång bör du varje dag gå in på informationsplattformen SchoolSoft. Detta för att följa vad klassen gör just nu, hur det går för ditt barn samt förbereda dig och ditt barn på det som planeras.

Var gärna även aktiv i föräldrarådet som finns i syfte att ge skolan värdefull input för att stödja undervisningen och utvecklingen av British Junior.

Vi räknar med dig som aktiv förälder, för ditt barns skull!