Learning is serious fun

”Learning is serious fun” handlar om skolans värderingar och ramar in och präglar allt vi gör. Men det handlar också lika mycket om vad vi vill att människor ska säga om British Schools när de berättar vad de har hört eller själva har upplevt av vår verksamhet.

Vi utgår ifrån följande begrepp när vi pratar om våra värderingar:
• En stark lärandekultur i allt vi gör.
• Ordning och reda – disciplin med hjärta.
• Lära för livet och lära sig lära för livet.
• Elever och barn får ett försprång genom förstärkt engelska.

Vad är egentligen en ”lärandekultur”? Det handlar om ett stort och tydligt fokus på kunskap. För att lärandet ska bära frukt krävs det att vi skapar en lärande kultur som omfattar helheten i skolan och skolans omgivningar. Det omfattar de yttre förutsättningarna som lokaler, skyltar, utrustning och hjälpmedel. Men allra mest handlar det om att alla har och tar ett gemensamt ansvar för resultaten, skapar positiva sociala miljöer och positiva och ­respektfulla umgängesformer.

Vi är övertygade om att ordning och reda skapar en trygghet för våra barn och elever och därmed goda förutsättningar för lärande. Det handlar också om hur vi möter barn och elever på ett ordnat sätt, både i skolan, förskolan och i alla andra sammanhang. Vi är medvetna om att dagens barn och elever är vana vid att ta för sig och göra sina röster hörda. Det tycker vi är bra! Men vår roll är att se till att detta sker inom ett ramverk där det råder respekt för allas rättighet till en god lärandemiljö.

Det barnen och eleverna får idag är kunskap och färdigheter de ska ha tillgång till resten av sina liv. Det är ett av de viktigaste uppdragen som finns. Men vårt uppdrag slutar inte där. Vi vill väcka en nyfikenhet och skapa en vilja att fortsätta lära. Vi vill ge dem förmågan att tillägna sig ”The fine art of being amazed” – att tycka att det är roligt, spännande och meningsfullt att lära sig nya saker. Det är en inställning de kommer att ha lika stor nytta av i livet som grammatik och multiplikation.
När våra elever lämnar oss ska de ha både viljan att lära sig nya saker och de verktyg de behöver för att ta till sig och använda det de lär sig.

I vår allt mer öppna och internationella värld ger en förstärkt undervisning i engelska ett försprång både nu, idag och senare i livet. Det är vår uppgift att ge våra elever detta försprång. I vår vardag använder vi en mängd enkla och till synes små saker för att ha engelskan levande i allt vi gör. Vi säger Good Morning eller Good Afternoon när vi möts. Vi kallar varandra Ms eller Mr och använder engelska begrepp i olika situationer. Det finns många exempel på små saker som tillsammans sätter engelskan i fokus.

Engelskan lyfts även fram i undervisningen. Vår schemalagda undervisning i engelska börjar redan i årskurs 1, och vi har 46 % fler timmars engelskundervisning än vad som anges i skollagens timplan.