Rektorn på Rademachergatan har ordet

Välkomna till ett nytt läsår, extra välkomna till de nya barnen med sina familjer.

Jag heter Marie Lindquist och arbetar som rektor på Rademachergatans förskola, som rektor leder jag förskolan verksamhet. Jag ser fram emot ett spännande och utvecklande läsår. I vår verksamhet får varje enskilt barn en trygg och lärorik tid på förskolan. Vi ger barnen en god start av det livslånga lärandet. Vi som arbetar på förskolan arbetar alla för det bästa för barnen oavsett om man arbetar som förskollärare, barnskötare, kök, städ, administrativt eller som rektor.