Ansök om plats

På British Schools har vi som mål att ge våra elever alla de verktyg och kunskaper de behöver för att vara redo att möta den fantastiska värld som snart kommer att öppna sig för dem.

Hos oss får de:
– En studiemiljö som genomsyras av en stark lärandekultur.
– Ordning och reda och respekt för alla elevers rätt till studiero.
– Verktyg för att utveckla nyfikenhet och viljan att lära sig nya saker.
– En tidig start i engelska för att de lättare ska kunna möta vår allt mer internationella värld.

Läs mer om våra värderingar här!

Därtill får de även de bästa, mest engagerade lärarna och den senaste tekniken för att deras lärande ska bli så roligt och effektivt som möjligt. Det är ditt barn värt!

Ansök om plats för ditt barn på British Junior eller British Mini genom att följa respektive länk och ge dem den bästa möjliga starten i livet. Du som har barn som ska börja i klasserna F-3 kan samtidigt ansöka om plats på Afternoon School. Vårt mål är att återkomma med ett första besked om din ansökan en vecka efter att vi mottagit den. Vi återkommer så snart som möjligt med bekräftelse på mottagen ansökan och eventuella behov av ytterligare information.