Rektorn på Rademachergatan har ordet

Välkomna till ett nytt läsår, extra välkomna till de nya barnen med sina familjer.

Jag heter Marie Lindquist och arbetar som rektor på Rademachergatans förskola, som rektor leder jag förskolan verksamhet. Jag ser fram emot ett spännande och utvecklande läsår. I vår verksamhet får varje enskilt barn en trygg och lärorik tid på förskolan. Vi ger barnen en god start av det livslånga lärandet. Vi som arbetar på förskolan arbetar alla för det bästa för barnen oavsett om man arbetar som förskollärare, barnskötare, kök, städ, administrativt eller som rektor.

makaroner och kötbullar med ketchup, broccoli och coleslaw

Farmors hus

Det är med stolthet vi presenterar vårt nya fantastiska tillagningskök som fr.o.m. 31 augusti slår upp sina dörrar. Det kommer att vara mat lagad från grunden. Att maten är ekologisk, hållbar och närodlad är något vi brinner för och strävar efter. Vår målsättningen är att barnen får en vällagad, varierad och näringsriktig kost och att…