Förskolechefen har ordet!

Efter en skön sommar med mycket sol och värme har ht- 2018 startat. En höst som kommer att erbjuda mycket rolig lek och utveckling för våra barn och för våra medarbetare. Nya barn och nya kollegor med ny utbildning och nya erfarenheter.

Vår förskola hade en avslutningsfest tillsammans med en stor grupp 6-åringar som just har börjat i förskoleklass på skolan. Festen hölls på de fina Rademachersmedjorna tillsammans med vårdnadshavarna. Förskoleklassen är numera en obligatorisk skolform likvärdig åk 1.

Jag vill passa på att hälsa välkommen till alla vårdnadshavare till barn som börjar på vår förskola. Inskolning pågår och barnen upptäcker en ny och spännande tid på förskolan.

Med stolthet kan jag berätta att vi har anställt fler förskollärare och barnskötare till ht-2018. Vårt mål är att öka andelen förskollärare och ha en fast vikariepool med utbildade barnskötare som nu utökas till tre stycken. Det skapar en trygghet med kollegor man känner och som känner barnen som vikarier. Vi hälsar våra nya kollegor välkomna till ett glatt och utvecklingsbenäget team.

Under ht 2018-vt 2019 deltar all personal i Skolverkets satsning Läslyftet, Natur och teknik och språkutveckling. En utbildning som ger barnen erfarenheter av natur och teknik och samtidigt fler ord och ordförståelse under den dagliga leken. Att barnen får ta del av nya upplevelser kommer synas i gruppernas dokumentation. En av våra förskollärare utbildas på Skolverket som sedan handleder våra grupper. Med nyfikenhet och lust ser vi alla fram emot detta. I maj 2019 kommer vi att ha studerat fyra olika områden.

  • Naturvetenskapsverb
  • Barns arbetsteorier om naturvetenskap
  • Tekniken i barnlitteraturen
  • Boksamtal om naturvetenskap

 

Vi förstärker vårt samarbetar med våra kollegor på, British Mini Smaragdgången. Tillsammans med dem utvecklar vi vårt systematiska kvalitetsarbete. För att vi ska samarbeta närmare har vi omorganiserat något i ledningen. Jag, Ms. Ericsson tillsammans med biträdande förskolechef Ms. Widell ansvarar för British Mini Rademachergatan. Ms. Widell har även rollen som förskolechef på Smaragdgången och vi stödjer varandra i gemensamma frågor.

 

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen med dina synpunkter och vi finns på kontoret varje dag. Svara gärna på enkäten som ni får från Eskilstuna kommun under oktober. Förra årets svar gav oss bra underlag för analys och beslut om förbättringar.

 

  • 3–5 årsgrupperna på Delfinen-grå, Fjärilen och Grodan hälsar dig Välkommen till drop-in fika den 17 september kl. 16.00–18.00.
  • Föräldraråd den 17 september kl. 18.00–19.00.

 

Vi ser fram emot ett år som vi siktar på ska det bli det bästa någonsin.

 

Kind Regards,

Marianne Ericsson

Förskolechef