Förskolechefen har ordet!

Hej,

Jag heter Marie Lindquist och arbetar som förskolechef på British Mini, Rademachergatan. Att arbeta som förskolechef innebär att man har ansvar och leder förskolan. Jag har haft ansvaret för förskolan i två och ett halvt år. Jag trivs med mitt arbete, till stor det för jag har mederarbetare på förskolan som är engagerade, att de genomför sitt uppdrag och att de finns mycket glädje hos dem. På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, administrativa, handyman, kök- och städ personal. Till min hjälp har jag även en biträdande förskolechef. Alla vi som arbetar på förskolan har alltid fokus på barnens bästa. Under det här läsåret kommer den pedagogiska medarbetarna fokusera arbetar extra mycket på våra verksamhetsmål. Dessa är barns språk utveckling och barns inflytande.

Vi  har ett gemensamt förhållningssätt på förskolan som heter ICDP vilket står för International Child Development Programme. Förhållningssättet ICDP skapar positiva samspel i vardagen. Sverige har skrivit under barnkonventionen. ICDP tar sin utgångspunkt i barnkonventionen vilket stärker vårt val att förhålla oss till det. Vi ställer oss bakom Sveriges arbete med att stärka barnens rättigheter i samhället. Barnkonventionen föreslås bli svensk lag.

Vi på förskolan lägger grunden för barnens livslånga lärande. Vi stimulerar barnens utveckling och lärande i en trygg miljö. Läroplan för förskolan, reviderad 2016 är vårt främsta styrdokument och redskap i arbetet med barnen på förskolan.  När blir dags för barnen att börja förskoleklass är barnen väl förberedda efter sin tid på hos oss.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig.

 

Med vänlig hälsning,

Marie Lindquist