Grön flagg

Vi har under våren ansökt om att gå med i grön flagg. Vi har nu skrivit en handlingsplan där vi har valt ut tre teman som vi ska jobba extra mycket med och få med i det dagliga arbetet. Dessa tre teman är: Livsstil och hälsa Konsumtion Kretslopp En pedagog från varje avdelning är med i grön flagg gruppen…

Blivande förskoleklassbarn

Våra 5-åringar är på väg mot sitt nästa steg i det livslånga lärandet. Efter sommaren börjar 43 av våra barn förskoleklass. Nu arbetar vi med förberedelser inför detta tillsammans med barnen, Pedagoger, biträdande förskolechef samt personal från British Junior har tillsammans skapat riktlinjer för barnens övergång till vår skola British Junior. Vårdnadshavare ska bjudas in till utvecklingssamtal som är…

Mingel-3-800x532b

VD HAR ORDET

Vi vill att våra verksamheter inom British Junior och British Mini ska kännetecknas av kunskap, lärande och av att ha fått ett försprång. Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket. Målet är att våra elever ska vara väl rustade att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet. Läs mer >