Grön flagg

Vi har under våren ansökt om att gå med i grön flagg. Vi har nu skrivit en handlingsplan där vi har valt ut tre teman som vi ska jobba extra mycket med och få med i det dagliga arbetet. Dessa tre teman är: Livsstil och hälsa Konsumtion Kretslopp En pedagog från varje avdelning är med i grön flagg gruppen…

Mingel-3-800x532b

VD HAR ORDET

Vi vill att våra verksamheter inom British Junior och British Mini ska kännetecknas av kunskap, lärande och av att ha fått ett försprång. Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket. Målet är att våra elever ska vara väl rustade att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet. Läs mer >