Rektorn har ordet

Hej!

Nu har ett par veckor av vårterminen passerat och det har varit lite grått och snöfattigt men nu går vi mot ljusare tider när våren är i antågande. Tills våren kommer passar vi på att ta vara på vintern med bl.a. skridskoåkning.

Bokens dag

Som ni vet så tycker vi det är oerhört att viktigt att våra elever trivs i skolan. För att bidra till detta arrangerar vi många aktiviteter och återkommande traditioner som skapar gemenskap, trivsel och samhörighet. En av dessa återkommande aktiviteter är Bokens dag. I år fick vi besök av den Augustpris-nominerade författaren Ingrid Olsson. Hon har bland annat skrivit böckerna Betong fjäril betong och Ett litet hål i mörkret.

Hon träffade engagerade elever i åk. 4 och 5 som fick möjlighet att ställa frågor och hon besökte även vårt fina skolbibliotek. En mycket lyckad dag där författardrömmar förhoppningsvis väcktes!

Afternoon School

På Afternoon School pågår det dagligen planlagda pedagogiska aktiviteter och vi arbetar ständigt med den röda tråden mellan skola och Afternoon School. All verksamhet på Afternoon School utgår från läroplanen Lgr 11 och specifikt kapitel 4. I kapitel 1 & 2 beskrivs skolans och fritidshemmets uppdrag och vår värdegrund medan det i kapitel 4 mer specifikt skrivs om fritidshemmets uppdrag. Där står bl.a. att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet och verksamheten ska utgå från barnens intressen. Exempel på aktiviteter på Afternoon School är; sång- och dansgrupp, basket- och pingisspel, digitala grupper, en utegrupp där eleverna lär sig göra upp eld och pröva på att baka magbröd, pysselgrupper i alla dess former och självklart en massa utelek med fysisk aktivitet och rörelse.

Skolenkät

Som ni säkert redan sett på SchoolSoft så genomför Skolinspektionen för tillfället en enkät på British Junior. Enkäten omfattar all vår pedagogiska personal, samtliga vårdnadshavare och elever i årskurs 5 och 9. Genom att svara på Skolenkäten ger ni oss och Skolinspektionen viktig återkoppling om skolan som sedan ligger till grund för vårt utvecklingsarbete. Det är frivilligt att svara men varje svar är viktigt för oss och enkäten är givetvis anonym. Skolinspektionen redovisar endast svaren i sammanställd form.

 

Påminner om några viktiga datum under vårterminen:

  • Nationella prov i årskurs 3 i matematik, svenska och svenska som andraspråk:

12 mars – 18 maj (vecka 11-20)

  • Nationella prov i årskurs 6 i matematik, svenska, svenska som andra språk och engelska: 6 februari – 4 maj.
  • Nationella prov i åk. 9 i matematik, svenska, svenska som andra språk, engelska, so och no: 13 mars – 9 maj.
  • Påsklov v.14 (2 – 6 april)
  • Skolavslutning och sista dag för terminen är torsdag 14 juni med avslutning på kvällen

 

Vänliga hälsningar

Åsa Ekholm, rektor på British Junior