VD har ordet

Vi vill att våra verksamheter inom British Junior och British Mini ska kännetecknas av kunskap, lärande och av att ha fått ett försprång. Ett försprång kunskapsmässigt, i det sociala samspelet med andra och inte minst i det engelska språket. Målet är att våra elever ska vara väl rustade att möta en global värld oavsett vilken väg de väljer vidare i livet.

Vår skola och våra förskolor är större än någonsin och vi ser ett stort intresse för våra verksamheter. Inom hela vår verksamhet arbetar vi med att utveckla vårt koncept och hur vi genomför detta. Genom att göra det ska det bli ännu tydligare vilket alternativ vi utgör i förhållande till andra skolor. Vi vill att man ska uppleva att man får något mer när man väljer British Junior eller British Mini, ett försprång och något utöver det vanliga.

Jakob Ladenstedt
VD
British Schools