Ansök om plats

Elevansökan British Junior

Fyll i nedanstående fält noggrant.
Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.
När du skickat in ansökan kommer en kvittens via E-post till Förälder nr 1.

Pupil Registration Form - British Junior School
Complete the form below, and carefully fill in each field.
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory and must be filled.
After submitting the form, parent #1 will get an e-mail registration.

INFORMATION OM ELEVEN
INFORMATION ABOUT THE PUPIL

Fritidshem


VÅRDNADSHAVARE NR 1
CUSTODIAN #1

Ange e-postadress
Bekräfta e-postadress

VÅRDNADSHAVARE NR 2
CUSTODIAN #2
Ange e-postadress
Bekräfta e-postadress

Annan kontaktvägEtt e-postmeddelande med en bekräftelse skickas till den sökande när ansökan är slutförd.
A confirmation has been sent to you via e-mail. In there you will find a link through which you can review your information.


* Mandatory

Skickar