Barn på förskola på Smaragdgången i Eskilstuna

Rektorn har ordet!

Rektorsbrev 2022-03-22

Hej,

Jag heter Marie Lindquist och är rektor för British Minis förskolor. För mig i mitt uppdrag som ledare är det viktigt med medskapande och delaktighet tillsammans med barn, vårdnadshavare och medarbetare. Hos oss ska alla känna sig välkomna.

Tillsammans har vi alla fått en omtumlande start på året 2022. Först fick vi en våg av covid och många, både stora och små, blev sjuka på våra förskolor. Jag vill tacka er vårdnadshavare som lyssnade på vår vädjan och hjälpte oss att under en period minska på barnens vistelsetid och hålla era barn hemma när vi hade som mest personal frånvarande. Tack vare er och en flexibel personal som gjorde det lilla extra kunde vi hålla våra förskolor öppna under hela den utmanande perioden.

När restriktionerna för covid togs bort och vi äntligen fick börja arbeta mot det normala igen så blir det krig i Europa. Mina tankar går till alla människor och framför allt barn som påverkas av oroligheterna runt dem. Även barnen i Sverige påverkas av allt som sker i omvärlden och de hanterar det på olika sätt. Vi på förskolan arbetar med att vara förberedda på om det kommer frågor och funderingar från barnen. Personalen har tagit del av ett material som Skolverket gett ut som heter ”Att prata med barn och unga om krig och kriser” samt information från Rädda barnen ”Så pratar du med barn under Ukrainakrisen” för att kunna möta barnens eventuella frågor. Vi på förskolan fortsätter att hålla fast vid våra rutiner för att fortsatt skapa trygghet och en balanserad vardag för barnen.

Vi firar varje dag på förskolan och det finns många ”Gyllene ögonblick” att uppmärksamma. Året 2022 är ett stort gyllene ögonblick och ett speciellt år för oss alla inom British Mini. Vi firar nämligen att det är 10 år sedan vi öppnade vår första förskola på Rademachergatan den 17 februari 2012. Vi kommer att ha ett stort 10-års firande tillsammans med alla barn och personal onsdagen den 25:e maj. Mer information om vad som kommer att ske denna dag kommer via SchoolSoft när det närmar sig.

Vi är glada och stolta över att fylla 10 år. Från att ha öppnat upp en förskola på Rademachergatan 38 med ca. 50 barn har vi vuxit oss större under åren. Under de första åren öppnade vi ytterligare två hemvister på Rademachergatan 34. År 2015 öppnade vi British Mini Smaragdgången och vårt senaste tillskott är vår nybyggda förskola i Borsökna som öppnade 2019. Våra tre enheter erbjuder nu förskola för ca. 360 barn och en arbetsplats för ca. 80 personer. Tillsammans är vi starka genom gemensamma mål, vårt utvecklingsarbete och ett gott samarbete mellan förskolorna.

Vi som arbetar inom British Mini känner en stor gemenskap till våra olika konceptdelar och de värderingar vi arbetar med. Det här läsåret arbetar vi med rörelse tillsammans med Generation PEP som fokusområde, för oss inom förskolan heter det PEP förskola. Det är ett koncept för att öka rörelse och hälsa för barn. Vi har en förskollärare som i sin tjänst arbetar som Hälso- och rörelsepedagog. Hon kompetensutvecklar personalen genom att sprida sina kunskaper, höjer kvaliteten, utför olika aktiviteter där vi rör på oss och värdesätter välmående. Varje månad har vi månadens rörelse samt frukt och grönt. Nu i mars månad är det rörelsen kasta. Månadens frukt och grönt är grapefrukt och romanesco (en hybrid mellan blomkål och broccoli).

Jag känner tacksamhet över att få vara del av vår verksamhet och äran att möta barnen som går på British Mini.

Vill du veta mer om oss? Välkommen att höra av dig!

 

Kind regards,

Marie Lindquist

Rektor