Barn på förskola på Smaragdgången i Eskilstuna

Rektorn har ordet!

Rektorsbrev uppstart 2022

 

Hej,

Jag heter Marie Lindquist och arbetar som rektor för British Mini tre förskolor. Vi bedriver förskola i centrala Eskilstuna, i Stenby och i Borsökna. Vi har en kompetent och välutbildad personal. Av de pedagoger som arbetar i barngrupp har vi 38 % utbildande förskollärare. Alla vi som arbetar inom British Mini arbetar alltid för barnen bästa i fokus oavsett om man är rektor som jag, eller arbetar som pedagogisk personal, administrativt eller inom kök- och städ.

Vi har nu startat upp det nya läsåret 2022-2023. Jag vill hälsa alla nya och gamla barn med deras vårdnadshavare välkomna till oss på British Mini. Vi har idag några lediga platser på våra förskolor. Vill du veta mer om vår verksamhet, göra ett studiebesök eller ställa ditt barn i kö, besök vår hemsida eller ring British Mini på telefonnummer 016-542 45 60.

Det här läsåret har vi implementerar ett nytt verksamhetsmål som handlar om att Läscertifiera våra förskolor. Det är en satsning från Eskilstuna kommuns Lässatsningen att förskolan kan Läscertifiera sig. Vi gör redan många av de mål som krävs för Läscertifiering men det finns flera mål kvar samt att vi har lagt till British Mini egna mål. Vårt arbete med att bli en Läscertifierad förskola är ett arbetssätt som kommer att utveckla vårt arbete med språkutveckling. Alla barn får dagligen läsning på förskolan. Barnen kommer att bli författaren och illustratör under läsåret och skapa en egen bok på sin avdelning.

Jag vill informera om vad Folkhälsomyndigheten påminner oss alla att vara hemma när vi är sjuka och fortsätta tvätta händerna. Covid-19 är fortfarande en sjukdom som sprids och även om den inte längre klassas som samhällsfarlig, så gäller fortfarande uppmaningen stanna hemma om du är sjuk. Det gäller även om du är vaccinerad och/eller gör ett självtest som är negativt.

 

Vi på British Mini fyller 10 år och det firade vi innan sommaren med alla barn och personal på våra förskolor. Vi fick en rolig dag tillsammans med många skratt och gemenskap. Vilket skapades av de gemensamma aktiviteter som fiskedamm där alla barn fick en goodiebag, British Minis nya sång, gemensamma traditionella lekar. Vi hade en teaterföreställning av Tant Klaver på alla enheter.

Jag cirkulerar och arbetar på alla våra enheter och gör verksamhetsbesök, jag hoppas vi träffas där. Hör gärna av dig om du har frågor eller har synpunkter på vår verksamhet.

 

Kind regards,

Marie Lindquist

Rektor