Diverse människor tar en gruppbild framför British Junior-byggnad