Om oss

British Schools är huvudman för grundskolan British Junior och förskolan British Mini. Ägare av British Schools och tillika grundare är Peter Klerell och Thomas Jarlsbo som äger 50 % var. Ägandeskapet och engagemanget är långsiktigt med det uttalade målet att skapa en förskola och skola som håller högsta kvalitet. Nyckelord för verksamheten är kunskap, kunskap, kunskap. Den första grundskolan i Eskilstuna startades i augusti 2009. Skolan har sedan dess vuxit från år till år och har läsåret 2016/2017 ca. 760 elever och ca. 100 medarbetare. I februari 2012 startades även förskoleverksamhet under varumärket British Mini. När förskolan firade 4 år 2016 hade den vuxit till två enheter med totalt ca. 300 barn och ca. 70 medarbetare.

I ägarnas långsiktiga engagemang ligger framtidsvisioner om att ge fler barn och elever på andra orter möjligheten att ta del av British Junior och British Minis koncept.