Om oss

British Schools är huvudman för grundskolan British Junior och förskolan British Mini. Ägare av British Schools och tillika grundare är Peter Klerell och Thomas Jarlsbo som äger 50% var. Ägandeskapet och engagemanget är långsiktigt med det uttalade målet att skapa en förskola och skola som håller högsta kvalitet. Nyckelord för verksamheten är kunskap, kunskap, kunskap. Den första grundskolan i Eskilstuna startades i augusti 2009. Skolan har sedan dess vuxit från år till år och har läsåret 2019/2020 drygt 900 elever och ca. 110 medarbetare. I februari 2012 startades även förskoleverksamhet under varumärket British Mini. När förskolan 2020 har vuxit till tre enheter har vi ca. 350 barn och drygt 80 medarbetare.

I ägarnas långsiktiga engagemang finns visionen om att ge fler barn och elever möjligheten att ta del av British Junior och British Minis koncept.