Stängningsdagar VT 2023

Förskolan är stängd / preschool closed

Måndagen – 9 januari 2023

Fredagen – 19 maj 2023

Fredagen – 2 juni 2023

 

Under dessa dagar har personalen planering- och kompetensutveckling, samt en kompensationsdag.

British Mini is closed these days in order for our teachers to have time for planning and educational development.

Stängningsdagar VT 2023

Förskolan är stängd / preschool closed

Måndagen – 9 januari 2023

Fredagen – 19 maj 2023

Fredagen – 2 juni 2023

 

Under dessa dagar har personalen planering- och kompetensutveckling, samt en kompensationsdag.

British Mini is closed these days in order for our teachers to have time for planning and educational development.

Stängningsdagar VT 2023

Förskolan är stängd / preschool closed

Måndagen – 9 januari 2023

Fredagen – 19 maj 2023

Fredagen – 2 juni 2023

 

Under dessa dagar har personalen planering- och kompetensutveckling, samt en kompensationsdag.

British Mini is closed these days in order for our teachers to have time for planning and educational development.