Om British Junior Secondary

Om British Junior Secondary British Junior Secondary med årskurserna 7-9 har närmare 260 elever. British Junior är profilerad mot kunskap, ordning och reda, glädje och nyfikenhet. Vår undervisning syftar till att eleverna ska bli nyfikna och själva efterfråga kunskap, och att de ska förstå att det de lär i skolan är avsett att användas ute i…

British Junior Secondary

British Junior Secondary British Junior Secondary är en fristående grundskola i Eskilstuna för årskurs 7-9. Det här är en spännande tid för våra elever – en del har precis börjat högstadiet och fått nya klasskamrater, lärare och ämnen att lära sig. Under högstadiet står eleverna dessutom inför gymnasievalet och livet efter grundskolan. Utöver att undervisa…

British Mini Pedagogik

Vår pedagogik British Mini är en del av British Schools AB (British Junior). Den grund vi ger eleverna i förskola och skola kommer att prägla deras liv. Den avgör vilken utbildning de kan tillgodogöra sig, den avgör vilka arbeten de kommer att få, den avgör på vilken ekonomisk nivå de kommer att leva och den avgör hur de…

Ansök om plats

Ansök om plats På British Schools har vi som mål att ge våra elever alla de verktyg och kunskaper de behöver för att vara redo att möta den fantastiska värld som snart kommer att öppna sig för dem. Hos oss får de: – En studiemiljö som genomsyras av en stark lärandekultur. – Ordning och reda…

Rektorn har ordet

Rektorn har ordet Hej! Varmt välkomna tillbaka till en spännande vårtermin! Ett nytt år innebär också nya förväntningar och utmaningar för alla våra härliga elever. Vi ska alla hjälpas åt och bidra till att var och en ska utvecklas och nå sin fulla potential. Anders Hansen, mobiltelefoner och Moving is Serious fun För att eleverna…

Kontakt

British Junior Primary Skogvaktarvägen 6 633 63 Eskilstuna Administration 016-541 49 20, administration@britishjunior.se Glömt inloggning till SchoolSoft? Mejla schoolsoft@britishjunior.se Headmistress  Ms Ekholm aekholm@britishjunior.se Assistant Headmistress and Head of SCU Ms Lindgren llindgren@britishjunior.se Assistant Headmaster and Head of Afternoon School Mr Gustavsson pgustavsson@britishjunior.se

För föräldrar

För vårdnadshavare På British Junior har vi höga ambitioner och sätter höga mål. Men våra förutsättningar att lyckas beror i hög grad på föräldrarnas medverkan, på att föräldrarna delar våra mål och är beredda att samverka med skolan. Vi ber dig hjälpa ditt barn och prata om vikten av kunskaper och lärande och att studierna är…

Skoldokument

Dokument för nedladdning British MiniBritish Junior PrimaryBritish Junior Secondary Dokument som tillhör British Mini Klagomålsrutiner British Mini Schools British Schools integritetspolicy Anmälan om specialkost Dokument som tillhör British Junior Primary Frånvarande elever, rutin 2022-2023 Likabehandlingsplan 2022-2023 Likabehandlingsplan elevversion 2022-2023 Föräldrasamverkan 2022-2023 Klagomålsrutiner huvudmannen British Schools AB 2022-2023 British Schools integritetspolicy Policy och riktlinjer för kameraövervakning…