SCU

SCU – Special Childrens Unit Special Childrens Unit, SCU är en central funktion som arbetar med hela British Junior, från förskoleklass till årskurs 9. Uppdraget är att bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. SCU arbetar med att stötta och hjälpa elever i behov av…

Schoolsoft

SchoolSoft Via SchoolSoft kan du som förälder följa ditt barns skolgång, närvaro, framsteg, läxor och provresultat. Gå gärna in på SchoolSoft varje dag för att följa vad klassen gör just nu och hur det går för ditt barn. Logga in på SchoolSoft Läs mer om SchoolSoft.

Rektorn har ordet

Rektorn har ordet Hej! Då är vi igång ordentligt med läsåret 2021-2022 och det har börjat riktigt bra. Samarbete mellan hem och skola och rörelse på skolan Vi vill som inför alla läsår påminna om att det är viktigt att ni vårdnadshavare stöttar era barn med skolarbetet. Samarbetet mellan hem och skola är en förutsättning…

Om British Junior Secondary

Om British Junior Secondary British Junior Secondary med årskurserna 7-9 har närmare 260 elever. British Junior är profilerad mot kunskap, ordning och reda, glädje och nyfikenhet. Vår undervisning syftar till att eleverna ska bli nyfikna och själva efterfråga kunskap, och att de ska förstå att det de lär i skolan är avsett att användas ute i…

British Junior Secondary

British Junior Secondary British Junior Secondary är en fristående grundskola i Eskilstuna för årskurs 7-9. Det här är en spännande tid för våra elever – en del har precis börjat högstadiet och fått nya klasskamrater, lärare och ämnen att lära sig. Under högstadiet står eleverna dessutom inför gymnasievalet och livet efter grundskolan. Utöver att undervisa…

British Mini Pedagogik

Vår pedagogik British Mini är en del av British Schools AB (British Junior). Den grund vi ger eleverna i förskola och skola kommer att prägla deras liv. Den avgör vilken utbildning de kan tillgodogöra sig, den avgör vilka arbeten de kommer att få, den avgör på vilken ekonomisk nivå de kommer att leva och den avgör hur de…

Ansök om plats

Ansök om plats På British Schools har vi som mål att ge våra elever alla de verktyg och kunskaper de behöver för att vara redo att möta den fantastiska värld som snart kommer att öppna sig för dem. Hos oss får de: – En studiemiljö som genomsyras av en stark lärandekultur. – Ordning och reda…

Rektorn har ordet

Rektorn har ordet Hej! Varmt välkomna tillbaka till en spännande vårtermin! Ett nytt år innebär också nya förväntningar och utmaningar för alla våra härliga elever. Vi ska alla hjälpas åt och bidra till att var och en ska utvecklas och nå sin fulla potential. Anders Hansen, mobiltelefoner och Moving is Serious fun För att eleverna…