Likabehandlingsplan Mini

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2022-2023 British Mini Rademachergatan: Plan mot kränkande behandling och diskriminering British Mini Smaragdgången: Plan mot kränkande behandling och diskriminering British Mini Borsökna: Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Försäkringsskydd Mini

Försäkringsskydd Eskilstuna kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector. Försäkringen omfattar bland andra barn och elever i Eskilstuna kommun. Grupper som omfattas av försäkringen Försäkringen gäller vid olycksfallsskador för följande grupper. Förskolebarn och elever inom grundskola och gymnasium är försäkrade dygnet runt (gäller även fristående förskolor och friskolor). Anmäla skada Anmäl skada till Protector här Kontaktuppgifter till Protector…

Åsikter och klagomål Mini

Åsikter och klagomål Inom huvudmannen British Schools verksamheter är ständiga förbättringar en grundprincip och vi har högt ställda mål. I vårt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete är en viktig del att på olika sätt ta del av återkoppling om verksamheten för att dessa ska bidra till att vi åtgärdar brister och hittar sätt att förbättra oss.…

Det här står vi för Mini

Learning is serious fun ”Learning is serious fun” handlar om skolans värderingar och ramar in och präglar allt vi gör. Men det handlar också lika mycket om vad vi vill att människor ska säga om British Schools när de berättar vad de har hört eller själva har upplevt av vår verksamhet. Vi utgår ifrån följande…

Förskolechefen Rademacher har ordet

Rektorn har ordet! Nu är äntligen sommaren och värmen här och vi avslutar nu det här väldigt annorlunda läsåret. Pandemin har gett oss allmänna råd och rekommendationer som påverkat oss och ställt oss inför utmaningar som vi inte upplevt tidigare. Vi har tillsammans arbetat med att minska smittspridningen och samtidigt hålla i gång vår verksamhet…

Förskolechefen har ordet

Rektorn har ordet! 2021-02-19   Som rektor för British Mini i Borsökna och på Smaragdgången i Stenby leder jag ett team om ca. 30 medarbetare som varje dag bidrar till att utveckla vår förskoleverksamhet. Båda våra enheter har tillgång till en fin utemiljö och närhet till skog och natur samt lekparker som erbjuder våra barn…

British Mini Pedagogik

Vår pedagogik British Mini är en del av British Schools AB (British Junior). Den grund vi ger eleverna i förskola och skola kommer att prägla deras liv. Den avgör vilken utbildning de kan tillgodogöra sig, den avgör vilka arbeten de kommer att få, den avgör på vilken ekonomisk nivå de kommer att leva och den avgör hur de…

Kontakt

British Mini, Rademachergatan Rademachergatan 34 632 17 Eskilstuna Växel: 016-542 45 60 Administration, ansökan om plats m.m Administrationen administration@britishmini.se Headmistress Ms Lindquist mlindquist@britishmini.se Assistant Headmistress Ms Malloy mmalloy@britishmini.se Assistant Headmistress Ms Nilsson lnilsson@britishmini.se Social pedagogue Ms Anna alindberg@britishmini.se Förskolans öppettider: Helgfri måndag till fredag kl. 06.00 – 18.00 Hitta till Rademachergatan British Mini, Smaragdgången Smaragdgången…

Rademachergatan

Rademachergatan Förskolan på Rademachergatan var British Minis första förskola och har funnits sedan februari 2012. Den har sedan starten varit populär och vuxit successivt. Den är centralt belägen men närheten till flera grönområden gör att barnen ofta vistas utomhus. Förskolans innegård har gungor och ett stort skepp som inbjuder till lek. Läroplanen är närvarande i alla delar och utrustning…

Smaragdgången

British Mini Smaragdgången Förskolan på Smaragdgången öppnade i augusti 2015 i helt nyrenoverade och för förskoleverksamhet anpassade lokaler. Lokalerna innehåller ett stort antal tema-rum där olika delar av läroplanen tränas, allt från språkutveckling till skrivande, räknande och skapande. Det finns en stor gård med utrustning som stimulerar och uppmuntrar till lek för barn i alla…