Likabehandlingsplan Mini

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2018-2019 Aktuella bestämmelser Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och vuxna regleras i 6 kap. Skollagen (2010:800), Lpfö 98 rev. 16, arbetsmiljölagen, FN:s barnkonvention samt diskrimineringslagstiftningen (2008:567) står det att; förskolan ska främja barn och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund…

Försäkringsskydd Mini

Försäkringsskydd Eskilstuna kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector. Försäkringen omfattar bland andra barn och elever i Eskilstuna kommun. Grupper som omfattas av försäkringen Försäkringen gäller vid olycksfallsskador för följande grupper. Förskolebarn och elever inom grundskola och gymnasium är försäkrade dygnet runt (gäller även fristående förskolor och friskolor). Anmäla skada Anmäl skada till Protector här Kontaktuppgifter till Protector…

Åsikter och klagomål Mini

Åsikter och klagomål Inom huvudmannen British Schools verksamheter är ständiga förbättringar en grundprincip och vi har högt ställda mål. I vårt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete är en viktig del att på olika sätt ta del av återkoppling om verksamheten för att dessa ska bidra till att vi åtgärdar brister och hittar sätt att förbättra oss.…

British Junior Open House

Lördagen den 17 november 10.00 – 12.30 genomför vi vårt årliga British Junior Open House. Då ges möjlighet att besöka lektioner i allt från förskoleklass till årskurs 9, bekanta sig med verksamheten, våra lokaler och handla fikabröd som bakats av vårt eget kök i Paddington Foodcourt. Är man intresserad av att veta mer om skolans…

Det här står vi för Mini

Learning is serious fun ”Learning is serious fun” handlar om skolans värderingar och ramar in och präglar allt vi gör. Men det handlar också lika mycket om vad vi vill att människor ska säga om British Schools när de berättar vad de har hört eller själva har upplevt av vår verksamhet. Vi utgår ifrån följande…

British Mini Pedagogik

Pedagogiken British Mini är en del av British Schools AB (British Junior). Den grund vi ger eleverna i förskola och skola kommer att prägla deras liv. Den avgör vilken utbildning de kan tillgodogöra sig, den avgör vilka arbeten de kommer att få, den avgör på vilken ekonomisk nivå de kommer att leva och den avgör hur de kommer…

Kontakt

British Mini, Smaragdgången Smaragdgången 1 632 34 Eskilstuna Administration, ansökan om plats Ms Larsen 016-542 45 63 clarsen@britishmini.se Assistant Head of Pre-School Ms Skoog 016-542 45 61 askoog@britishmini.se Head of Pre-school Ms Widell, 016-542 45 64 nwidell@britishmini.se Öppettider: Helgfri måndag till fredag kl. 06.00 – 17.30 British Mini, Rademachergatan Rademachergatan 34 632 17 Eskilstuna Växel: 016-542…

Rademachergatan

Rademachergatan Förskolan på Rademachergatan var British Minis första förskola och har funnits sedan februari 2012. Den har sedan starten varit populär och vuxit successivt. Den är centralt belägen men närheten till flera grönområden gör att barnen ofta vistas utomhus. Förskolans innegård har gungor och ett stort skepp som inbjuder till lek. Läroplanen är närvarande i alla delar och utrustning…