Barn på förskola i Eskilstuna

British Mini nyheter

Kvalitetssatsningar och försteläraruppdrag

Vi har inom British Mini Schools infört ett nytt uppdrag i anslutning till de kvalitetsområden vi önskar utveckla. Vi har för närvarande tre förstelärare som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete, språk och IKT.

Inom det systematiska kvalitetsarbetet handlar uppdraget om att skapa likvärdighet mellan de tre förskolorna, mellan avdelningarna och mellan grupperna. Detta gör vi genom gemensamma rutiner för utvärdering, pedagogiskt upplägg, riktlinjer och rutiner. Det handlar om att skapa gemensamma mål, möjligheter att arbeta mer tillsammans och bättre plattformar för kommunikation.

Inom språk har framförallt vårt engelskautbud varit i fokus och likvärdigheten inom detta område. Vi ser över rutiner och den röda tråden mellan skola och förskola för att underlätta undervisningen redan från förskoleklass. Ett försprång inom engelska är ett ledmotiv inom vår förskola och vi vill att detta ska bli ännu bättre. Vi vill även förbättra verksamheten inom modersmålsundervisning och tidigt språkstöd genom teckenstöd.

IKT står för Information- och kommunikationsteknik och inkluderar de elektroniska hjälpmedel vi använder i undervisningen, användandet av internet, media, fotografering och mycket annat. Men även hur vi använder oss av tekniken för att utvecklas. Programmering har t.ex. blivit en del av läroplanen för förskolan och måste därför inkorporeras i verksamheten. Vi tar fram tydliga riktlinjer kring hur vi använder den teknik som finns och för aktivt samtal kring hur vi erbjuder detta på bästa sätt.

Inom alla dessa områden har vi nu fokusgrupper med deltagare från alla avdelningar, där vi diskuterar fram och tillbaka, tittar på aktuell forskning och planerar framåt så att verksamheten ska hållas uppdaterad, växa och erbjuda en likvärdig kvalitet.