Rektorn har ordet!

Rektorn har ordet sep-19

 

Hej,

Jag heter Marie Lindquist och jag är rektor på British Mini Rademachergatan. För mig som rektor på förskolan är det viktigt med medskapande och en delaktighet tillsammans med medarbetare, barn och vårdnadshavare. Jag ser gärna att många vårdnadshavare kommer till våra Föräldrarådsmöten, där vi informerar om vår undervisning och lärandet. Det finns tillfälle att diskutera och vara delaktig i att utveckla vår förskola tillsammans. Nästa föräldrarådsmöte är den 14:e november klockan 18.00, välkomna!

På British Mini erbjuder vi alla barn en bra tid på förskolan. Hos oss får barnen en god start i sitt livslånga lärande. Vi stimulerar barnens utveckling och lärande i en trygg miljö. För oss är mötena med barnen viktiga, vi ser möjligheterna hos varje barn och vi utgår från att varje barn är kompetent, nyfiket, kreativt och har lust att lära. På förskolan har vi engagerade pedagoger, det är mycket glädje och barnen står alltid i centrum. Vi har ett gemensamt förhållningssätt på förskolan som heter ICDP och står för International Child Development Programme. Genom ICDP skapas positiva samspel i vardagen som leder till utveckling och trygghet. ICDP ger oss det stöd vi behöver för att uppnå våra mål.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förskola och där är fortbildning av pedagogerna viktigt. Även detta läsår deltar alla pedagoger i läslyftet, en utbildning som arrangeras av Skolverket. I år arbetar vi med modulen flera språk i förskolan, det innebär att vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt med barnen och att vi har ett interkulturellt förhållningssätt.

Båda våra förskolor har detta läsår gemensamma fokusområden. Vi kommer arbeta extra mycket med förstärkning av det engelska språket och disciplin med hjärta. I vår vardag använder vi oss av engelska ord som ger barnen ett försprång med det engelska språket. Med disciplin med hjärta menar vi ”ramar med kramar”, för visst mår vi alla bra av en struktur med rutiner och vetskap om hur dagen ska se ut. Vi har en anställd pedagogisk utvecklare som heter Ms Skoog, hon handleder och stödjer pedagogerna med det pedagogiska arbetet. Hon ser till att vi arbetar tillsammans mot målen i vårt fokusområde och Läroplanen för förskolan. I Ms Skoogs uppdrag ingår också att vara en länk mellan förskolan och vårdnadshavarna.

Vi har nu kommit igång med planeringen av vår nya förskola som kommer byggas i Borsökna. Den beräknas öppna i mitten av augusti 2020. Det finns redan nu möjlighet att ställa barn i kö via vår hemsida.

Vi vill gärna utvidga vår personalstyrka med en förskollärare till. Är du en driven förskollärare som vill fortsätta att utvecklas tillsammans med oss eller känner du någon? Hör då gärna av dig till mig!

 

Kind Regards

Marie Lindquist

Rektor

British Mini Rademachergatan