Barn på förskola på Rademachergatan i Eskilstuna

Rektorn har ordet!

                                                                                                                                   Aug- 20

Hej,

Välkomna till ett nytt läsår, extra välkomna till de nya barnen med sina familjer.

Jag heter Marie Lindquist och arbetar som rektor på Rademachergatans förskola, som rektor leder jag förskolan verksamhet. Jag ser fram emot ett spännande och utvecklande läsår. I vår verksamhet får varje enskilt barn en trygg och lärorik tid på förskolan. Vi ger barnen en god start av det livslånga lärandet. Vi som arbetar på förskolan arbetar alla för det bästa för barnen oavsett om man arbetar som förskollärare, barnskötare, kök, städ, administrativt eller som rektor.

På vår förskola arbetar engagerad personal och det finns mycket glädje och kraft där barnen och deras trygghet alltid står i centrum. Barnens lärande är en ständigt pågående process på förskolan vilket är både roligt och utmanande. Vår verksamhet, undervisning utgår från Läroplanen för förskolan som personalen är väl insatta i.

Alla barnskötare och förskollärare på förskolan deltar i Skolverkets utbildning Läslyftet, nu blir det tredje läsåret vi deltar i utbildningen och nu med den nyaste modulen Matematik och språkutveckling. I den utbildningen kommer personalen lära sig mer om hur barnens språkliga och matematiska utveckling kan stimuleras med utforskandet av främst matematik men även symboler och kommunikation.

Både barn och personal arbetar tillsammans med att ta ansvar för vår miljö och hållbara utveckling.  Vi är glada för att vi är certifierade med Grön Flagg som är lärandeprogram med certifiering inom hållbar utveckling.

Vi på British Mini är glada och stolta över att nu i augusti öppna vår tredje förskola som ligger i Borsökna. I de nybyggda lokalerna får vi nu äntligen ett storkök där vi kommer tillaga maten från grunden till våra tre förskolor. Köket kommer leverera och servera oss en god och varierande kost. Vi kommer under läsåret arbeta med extra fokus just med de pedagogiska måltiderna. Vi vill att barnen ska få uppleva matglädje, vara nyfikna och vilja ta del av den mat som serveras och att vi sitter ned tillsammans och äter i en gemenskap med samtal. Barnen behöver mat för att orka leka, lära och ta till sig den undervisning vi ger barnen.

Tillsammans ska vi fortsätta arbeta för att British Mini ska vara platsen för ”Learning is serious fun”, som är en av våra värderingar.

 

Vänliga hälsning,

Marie Lindquist

Rektor