Förskolechefen har ordet!

Snart kan ni ta del av ett brev från förskolechefen.

 

Kind Regards!