Barn på förskola på Smaragdgången i Eskilstuna

Rektorn har ordet!

2021-02-19

 

Som rektor för British Mini i Borsökna och på Smaragdgången i Stenby leder jag ett team om ca. 30 medarbetare som varje dag bidrar till att utveckla vår förskoleverksamhet. Båda våra enheter har tillgång till en fin utemiljö och närhet till skog och natur samt lekparker som erbjuder våra barn bra lärmiljöer. Vi har den stora förmånen att kunna bedriva en stor del av vår verksamhet utomhus. Att barnen får möjlighet att uppleva med alla sina sinnen, känna, lukta, lyssna, titta och ibland smaka ger dem nya intryck och perspektiv som förstärker inlärningen. Lek och rörelse i gröna miljöer förbättrar våra barns grov- och finmotorik. I naturen kan barnen utmana sig på den nivå de befinner sig på. Att få en relation till naturen ger även ett starkare miljöengagemang. Vi arbetar aktivt med Grön flagg i Stenby och planerar att snart påbörja det arbetet även i Borsökna men redan idag odlar barnen på båda våra enheter. Rörelse och hälsosamma vanor är ett konceptområde inom British Mini som vi ramar in inom begreppet ”Moving is serious fun”. Det är tillsammans med pedagogiska måltider några av våra fokusområden för läsåret 2020-2021.

Farmors hus är vår nya förskole-restaurang som levererar mat till barnen på alla våra förskolor. Maten är vällagad och lagas från grunden. Likvärdig mat för alla med specialkost är en självklarhet för oss. Vi lagar mat efter säsong, erbjuder endast svenskproducerat kött och vår mat är hållbar och klimatsmart.

Förskolan i Borsökna slog upp sina dörrar den 17:e augusti 2020. Flera av oss som arbetar på vår nya förskola har erfarenhet av att bygga upp nya förskolor vilket sedan tidigare. Det är en oerhört spännande resa vi gör när vi tillsammans utvecklar vår nya förskola.

Ni som redan har barn på våra förskolor ber vi hålla utkik på Schoolsoft och verksamhetsloggen där alla avdelningar nu kommit i gång bra med att dokumentera vad som händer på just er avdelning och förskola. Ett annat sätt att ta del av vad som sker i verksamheten är att följa våra förskolor i sociala medier där vi lägger ut inlägg på Facebook och Instagram. Följ oss gärna!

Håll utkik på vår hemsida för att ta del av en digital rundvandring på förskolorna, publiceras inom kort!

 

Kind regards,

Ms Widell

Rektor