Barn på förskola på Rademachergatan i Eskilstuna

För vårdnadshavare

Du är viktig för ditt barn och att han/hon känner sig trygg. Därför har vi valt en inskolning där även du som förälder får möjlighet att skolas in i vår verksamhet. Vi vill att du tillbringar minst ett par dagar tillsammans med oss i början och aktivt deltar i verksamheten. Även fortsättningsvis vill vi uppmuntra till en aktiv dialog och vi ser gärna att du fortsätter att hälsa på oss och diskutera verksamheten. Att du är delaktig gynnar ditt barn och skapar en trygg brygga mellan hemmet och förskolan.

För att vi ska kunna planera verksamheten på bästa sätt behöver vi ibland fråga dig som förälder om en del uppgifter. Det kan handla om vistelsetider, hur barnet ska tillbringa lovperioder m.m. Vi ber dig att vara så specifik som möjligt och att komma in med dessa i önskad tid. Det tackar vi dig på förhand för att du hjälper oss med. Det handlar som sagt om att kunna planera bemanning och den pedagogiska verksamheten för barnens bästa.

Vi har ett föräldraråd på förskolan och vi träffas två gånger per terminen. Föräldrarådets syfte är att främja samarbetet mellan hem och förskola. Föräldrarådet är ett forum där du har möjlighet att framför dina synpunkter. Vi diskuterar om förskolans verksamhet och saker som kan ha betydelse för barnen. Föräldrarådet består av förskolechef, personal och frivilliga föräldrar/vårdnadshavare.

Vi följer samma taxa som kommunen vad gäller barnomsorgsavgift.