Barn på förskola på Smaragdgången i Eskilstuna

Vår pedagogik

British Mini är en del av British Schools AB (British Junior). Den grund vi ger eleverna i förskola och skola kommer att prägla deras liv. Den avgör vilken utbildning de kan tillgodogöra sig, den avgör vilka arbeten de kommer att få, den avgör på vilken ekonomisk nivå de kommer att leva och den avgör hur de kommer att förhålla sig till andra människor i samhället. Barnens skolgång avgör helt enkelt deras framtid, och framtiden börjar nu!

British Mini och British Junior ger den absolut bästa skolgången i Eskilstuna. Du är alltid välkommen att besöka oss för att försäkra dig om att så är fallet. Du kan också tala med PTA, vår föräldraförening.

Den nya läroplanen för förskolan har ändrat förutsättningarna, den föreskriver en mycket mer lärande miljö och tydligare pedagogiska mål än som tidigare varit fallet. Allt ska givetvis ske i lekfulla former och på barnens villkor. Vi pedagoger följer upp varje barns framsteg tillsammans med föräldrarna. Vi lär ut empati, samspel, och olika sätt att söka kunskap med barnens intressen och behov i fokus. Vi pedagoger är positiva förebilder. Vi inser vårt ansvar som guider på barnens upptäcktsfärd under dessa första känsliga år.

Våra lokaler erbjuder en härlig blandning av saker och företeelser som barnen känner igen, men också allt som är spännande och nytt. Lokalerna erbjuder rum för vila och rekreation men också för vilda och spännande aktiviteter. Vi är medvetna om att vi fostrar blivande konstnärer, rymdforskare, regissörer, musiker, matematiker, fågelskådare, snickare, kockar, mammor och pappor, plus allt annat spännande i elevernas framtid. Delar av dagen förläggs utomhus, där barnen gör nya upptäckter och blir hälsosamt trötta i den friska luften.

Enligt den nya läroplanen ska eleven efter egen förmåga och mognad lära sig läsa, skriva och räkna, kanske på både engelska och svenska. Eleverna kommer dagligen att använda fraser, sjunga sånger, rim och ramsor, ordlekar och mycket mer – på båda språken. Vi uppmuntrar läslusten och berättandet. Samtalsspråket är svenska, men övriga modersmål tränas om lämplig personal finns tillgänglig. Barnen övar på att bli demokratiska, empatiska och trygga individer som ifrågasätter, utforskar och befäster kunskaper via leken. Vi vidgar deras vyer och skapar förståelse för varför det är så viktigt att lära sig nya saker. Barnen lär sig att konflikter löser man bäst genom samtal och överenskommelser, inte genom bråk och slagsmål.

De dagliga aktiviteterna väljer barnen och pedagogerna tillsammans, med fri lek på morgonen och återkoppling och återberättande vid dagens slut. Detta sker på olika sätt, i ord eller bild eller under reflekterande samtal. Vi hoppas på och uppmuntrar ett stort föräldraengagemang. Föräldrarna är nyckeln till en god verksamhet. Vi hoppas att ni föräldrar så ofta som möjligt deltar i vår verksamhet. Med barnen i centrum och föräldraengagemang och kunskap påbörjar vi en gemensam upptäcktsfärd mot ett nyfiket, glädjefyllt och livslångt lärande.