Elever och lärare på lektion på skola i Eskilstuna