Lärare och elever på lektion på grundskola i Eskilstuna