Rektorn har ordet

Hej!

Nu har hösten anlänt och vi har kommit i gång ordentligt med läsåret 2022-2023! Varje dag är ett tillfälle för lärande både för våra elever och för oss vuxna.

Vi är en stor skola med drygt 900 elever och mer än 100 medarbetare. Här samsas sexåringar med 15- åringar, ungdomskultur möter Gagabollbanan på skolgården. Vårdnadshavare, personal och elever hälsar Good morning och Good bye varje dag från morgon till sen eftermiddag.

Vi kommunicerar i princip dagligen med en stor andel vårdnadshavare på olika sätt. Vårt uttalade mål är att eleverna ska vara trygga och få möjlighet att växa till goda samhällsmedborgare. Denna uppgift tar vi oss an varje dag när skolan öppnar och vi gör det med förvissningen om att vi gör det här tillsammans med er. Hela vår verksamhet präglas av engagemang, omsorg och kvalitet där vi har en stark gemenskap och ställer upp för varandra. Vi är stolta över vår verksamhet som varje dag skapar trygghet och glädje för våra elever.

Samarbete om läsning och rörelse mellan hem och skola

Vi vill slå ett extra slag för läsning och rörelse i detta rektorsbrev. Sverige har under ett antal år sett ett vikande läsintresse bland barn och unga. Det minskade intresset för läsning pekas ut som en begränsande faktor för utvecklingen av en god läsförmåga. Skillnaderna i läsintresse och läsförmåga kan få betydelse för elevernas skolprestationer generellt. Detta eftersom läsförmågan är väsentlig för hur väl eleverna lyckas nå kunskapskraven i alla skolans ämnen och kurser, liksom för hur de lyckas med fortsatta studier.

I skolan arbetar vi självklart med läsning regelbundet och den bästa vardagspresenten som ni som vårdnadshavare kan ge era yngre barn är att läsa en stund hemma varje dag. Skillnaden är enorm, exempelvis har en läsvan 17-åring ca. 70 000 ord i sitt ordförråd medan en läsovan 17-åring endast har ca. 17 000 ord till sitt förfogande.

På British Junior fortsätter vi så klart att fokusera på rörelse och rörelseglädje inom vårt koncept Moving is Serious fun. Forskning visar att eleverna lär sig bättre genom att använda olika sinnen och vara fysiskt aktiva. Det ökar elevernas välmående, självkänsla och inlärningsförmåga. Vi uppmanar alla elever som har möjlighet att cykla eller gå till skolan för extra vardagsmotion.

Även detta läsår är vi nominerade till två utmärkelser inom White Guide Junior. Förra året hamnade vi på en fin tredje plats i årets Pep-skola, en kategori som många säkert minns att vi vann 2019. Denna höst är vi återigen nominerade till årets Pep-skola och även till utmärkelsen Årets klimatkök. Vi är självklart otroligt stolta över att vårt målinriktade och breda arbete med rörelse och hälsosam mat och matvanor uppmärksammas. Årets prisutdelning är i Helsingborg den 20 september och vi hoppas att ni håller tummarna!

Hållbarhet är i stort fokus och vi fortsätter under läsåret att arbeta med FNs Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling.

Kind Regards,

Åsa Ekholm

Rektor British Junior