Rektorn har ordet

Hej!

Naturen byter skepnad och den mörka hösten hoppas vi gradvis övergår i en ljusare och snörik vinter med alla dess möjligheter till lek, rörelse och träning.

Ingen har undgått att pandemin fortgår och därför informerar vi löpande via SchoolSoft om hur läget är på skolan. Tillsammans måste vi hålla i och hålla ut.

De muntliga nationella proven pågår för fullt och genomförandet går väldigt bra. Vi ser fram emot att summera elevernas resultat så småningom.

 

Språksamlingar och ny utmärkelse till British Junior

 

Ett av flera projekt som vi bedriver på skolan är språksamlingar. Syftet med projektet är att eleverna tidigt ska komma i kontakt med andra språk för att uppmuntra till och underlätta deras val av modernt språk i slutet av åk. 5. Det är också en del i vårt internationella arbete. Eleverna i åk. 3, 4 och 5 får därför under lekfulla former bekanta sig med spanska, tyska och franska regelbundet. Allt material som används finns digitalt och är inspelat av våra modersmålselever och anpassat för respektive årskurs.

Till vår stora glädje kan vi nu kommunicera att vårt projekt, som ett av endast fyra i Sverige, belönats med Europeiska unionens kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2020. En enorm ära och bekräftelse av vårt målmedvetna arbete. Vi belönas även med 25 000 kr för fortsatta språksatsningar. Utmärkelsen tillkännagavs på Språklärargalan som genomfördes digitalt den 12 november.

Röda tråden på Afternoon School

På British Junior arbetar vi medvetet med att det ska finnas en tydlig röd tråd för eleverna under hela skoldagen. Detta innebär att pedagogerna på Afternoon School förstärker lärarnas undervisningsupplägg och lärandet från skoldagen följs upp på olika sätt.

Ett bra exempel är årskurs 2 där de på Afternoon School fortsatt arbetet med rymden för att förstärka lärandet och den röda tråden mellan skola och AS. Eleverna både pärlar och målar stjärntecken. Ett annat exempel är eleverna i årskurs 3 som läser om stenåldern. De har på AS fått lära sig att göra upp eld med tändstål med lyckat resultat och uppskattad korvgrillning som avslutning

Vänliga hälsningar,

Åsa Ekholm

Rektor på British Junior