Rektorn har ordet

Hej!

Det har varit och är annorlunda tider just nu med anledning av Coronaviruset (Covid 19) som väcker många frågor och oro runt om i landet.

På British Junior följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande. Det är viktigt att elever är hemma om de känner sig sjuka men det är lika viktigt att eleverna är här hos oss om de är friska. Vi vill poängtera att vi förväntar oss att eleverna som är friska är i skolan. Varje skoldag är viktig för varje elevs kunskapsutveckling.

Elevernas rätt till utbildning gör att vi måste hitta nya vägar att se till att så många elever som möjligt kan tillgodogöra sig undervisningen även vid frånvaro. Vi har därför bland annat ställt upp ett bord i huvudentrén. Där finns material som vårdnadshavare kan hämta när deras barn är sjuka, självklart finns det även digitalt material att tillgå.

Förberedelser digitalt och utökad rörelse i Corona-tider

I dessa oroliga tider fortsätter vi alltså att bedriva vår ordinarie undervisning på bästa sätt. Parallellt planerar vi för att kunna möta en eventuell situation om skolan skulle behöva hålla stängt. Det finns inga indikationer på att vi kommer behöva stänga just nu men vi vet också att det kan ändras snabbt.

Här krävs det en kreativitet som skola och hos våra duktiga lärare att hitta sätt att upprätthålla en så kvalitativ undervisning på distans som möjligt. Vårt motto är alltid ”Learning is serious fun” oavsett om vi ses i verkliga livet eller på distans.

Som ni vet sedan tidigare ser vi på British Junior rörelse som en naturlig del av elevens skoldag. I rådande läge som kan leda till en större isolering i hemmen då många fritidsaktiviteter har stängt sina verksamheter (handboll, basket m.m.). Det i kombination med att familjer gör färre aktiviteter/utflykter för att minska risken för att bli smittade minskar rörelsen. För att motverka denna minskade rörelse är vi den kompensatoriska faktorn och utökar vår rörelse under skoltid och på Afternoon School. Självklart är rörelsen kopplade till undervisningen och olika skolämnen.

Antagning till höstterminen 2020

Vi är glada att vi även fortsättningsvis har så många som ansöker om en plats på vår skola. Det tolkar vi som ett mycket gott betyg för vår verksamhet. I många årskurser kan vi i nuläget tyvärr inte ta in fler elever men i några årskurser finns dock ett fåtal platser kvar. Är du intresserad av vår skola eller känner någon som är det, tveka då inte att höra av dig till oss så ser vi om det går att ordna en plats.

 

Vänliga hälsningar,

Åsa Ekholm

Rektor på British Junior