Rektorn har ordet

Hej!

 

Vi närmare oss nu skolavslutningen och ett annorlunda läsår lider därmed mot sitt slut. Pandemin fortsätter att påverka oss alla men skolvardagen har ändå varit sig ganska lik även om de äldre eleverna ibland haft distansundervisning.

Vi har även detta läsår försökt att tänka på att hitta lösningar för att ställa om i stället för att ställa in. Pedagogerna på skolan har hittat många kreativa lösningar för att kunna genomföra olika aktiviteter i undervisningen samtidigt som man följt rådande restriktioner. Vi hade i mitten av maj en härlig dag där vi tillsammans firade vår Certifiering som Pep-skola. Vi har även genomfört en vandring med eleverna i årskurs 9 och en något anpassad men mycket fin avslutningsmiddag.

Årets avslutning kommer att genomföras torsdagen den 10 juni med bara elever och personal utifrån de riktlinjer som finns. Ni kommer att få mer information av klasslärare/mentorer om tider när det är avslutning i respektive klassrum.

Passar på att tipsa om att ni kan besöka skolan digitalt. Vi har skapat ett digitalt Open House där vi samlat information och ett antal filmer som illustrerar vår verksamhet. Du når den via britishjunior.se!

Viktiga datum inför läsåret 2021-2022

  • Höstterminen 2021 börjar med upprop den 16 augusti.
  • Vill redan nu påminna om att hela skolan är stängd, dvs. inget Afternoon School, den 10 och 11 augusti då vi har planeringsdagar för samtliga medarbetare.

 

Nu återstår bara för mig och all personal att tacka för ett annorlunda men ändå fantastiskt läsår på British Junior och önska er alla en riktigt skön sommar!

 

Varma sommarhälsningar

Åsa Ekholm,

Rektor på British Junior