Rektorn har ordet

Hej!

Nu är vi inne i maj månad och sommaren och sommarlovet väntar runt hörnet. Efter ett år med Covid-19 påverkar pandemin fortfarande oss dagligen och informationsflödet är massivt. Vi på British Junior fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar er löpande via SchoolSoft och i veckobrev.

Det är viktigt att elever är hemma om de känner sig sjuka men det är lika viktigt att eleverna är i skolan om de är friska.

Certifierad Pep-skola 2021

Som ni vet är rörelse en naturlig del av elevernas skoldag på British Junior. Som jag kommunicerat tidigare har vi under det här läsåret infört 60 minuters rörelseplan inom ramen för vårt rörelsekoncept ”Moving is serious fun”. Rörelseplanen innebär att alla elever från förskoleklass till årskurs 9 har 60 minuters schemalagd rörelse varje dag. Planen är skapad utifrån Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation att barn och unga ska röra på sig 60 minuter varje dag. Vi vill även öka jämlikheten för möjlighet till rörelse för alla oavsett socioekonomisk bakgrund. Detta då forskning nämligen visar att social bakgrund påverkar möjligheten till rörelse.

Vi har länge arbetat systematiskt med vårt hälsoarbete och vi är stolta och glada över att detta arbete nu uppmärksammas ytterligare när vi blir en av sju skolor som 2021 är en certifierad Generation Pep Skola. Vi kommer att fira certifieringen ordentligt tisdagen den 18 maj och vi har döpt firardagen till Pep 4 Life. Syftet med dagen är att känna stolthet och uppmuntra till rörelseglädje bland annat genom att eleverna kommer att springa i spåret. Ett fint diplom och en Generation Pep flagga kommer nu att pryda vår skola. Vårt arbete med att stärka våra elevers hälsa utvecklas ständigt och fortsätter varje dag!

Vår skolenkät

Tack till alla er som deltog och bidrog med era åsikter i vår enkät denna termin. Det är ett viktigt underlag för oss och era åsikter används för att guida oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det är glädjande att läsa sammanställningen där vi kan konstatera att både elever och vårdnadshavare är nöjda med stora delar av det arbete som vi gör varje dag på skolan. Ett av våra ledord är ständiga förbättringar och vi är övertygade om att man hela tiden måste vara på tårna och identifiera områden som vi behöver förbättra.

 

Vänliga hälsningar,

Åsa Ekholm,

Rektor på British Junior