Moving is Serious Fun

På British Junior tror vi mycket på att skapa de allra bästa förutsättningarna för lärandet. Vi och många med oss ser en stark koppling mellan fysiskt välmående och mottaglighet för kunskaper och lärande. En del i ett välmående är att man rör på sig. Det hjälper eleverna att koncentrera sig på lektionerna och må bättre både fysiskt och psykiskt.

Redan när skolan startade 2009 införde vi utepedagogik som en del i vårt koncept. Den har under flera år utvecklats och förbättrats. I dagsläget har alla årskurser från förskoleklass till årskurs 9 utepedagogik minst en gång i veckan. Under dessa pass får eleverna rörelse, frisk luft och kunskaper i en härlig kombination. För några år sedan tog vi initiativ till att starta British Junior Sports Academy. Här ges möjlighet för eleverna att prova på olika idrotter och röra på sig lite extra inom ramen för elevens val.

Förra läsåret tog vi ett helhetsgrepp om hela frågan om rörelse då vi ville se mer rörelse i vardagen i skolan. Vi har numera 90 minuter rörelse schemalagt för alla klasser. Klassrummen är utrustade med rörelselådor som innehåller en mängd spännande saker. Vi gjorde en pedagog ansvarig för konceptet. Både att skapa det och inte minst se till att det genomfördes och följdes upp. Goda idéer blir just endast goda idéer om de inte genomförs och följs upp. Besöker man vår skolgård ett par minuter innan det ringer in på morgonen kan man vara med på vår ”morgontabata”. Det är en rolig och högintensiv träning som genomförs till hög musik. Ett härligt och lustfyllt sätt att kick-starta skoldagen på. Aktivitetsbanan som vi under förra läsåret skapade på skolgården, som väckt nyfikenhet från skolor runt om i landet, har utvecklats ytterligare. Det är även stor aktivitet i vår hinderbana i skogen under raster och Afternoon School. Vår rörelsepedagog arbetar även specifikt med att stötta elever som behöver extra träning med sin motorik.

Som i alla våra verksamhetsdelar är vårt mål att ge alla våra elever de individuellt bästa möjligheterna till sin personliga utveckling och sitt lärande.