FAQ – Frågor och svar

Kan jag fortfarande anmäla mitt barn till British Junior när terminen redan har börjat?

Ja, absolut. Man kan när som helst som förälder besluta sig för att byta skola. Har vi inte plats i den årskurs som ni söker hamnar man på vår reservlista och så snart vi har möjlighet att erbjuda en plats återkommer vi med besked.

När börjar och slutar läsåret?

Se vårt kalendarium för alla datum för läsåret: britishschools.se/british-junior-secondary

Under ett läsår får fem dagar avsättas för planering och fortbildning av lärare. Eleverna går i skolan 178 dagar per år.

Finns syskonförtur?

British Junior tillämpar strikt turordning. Först anmäld – först in.
Enda undantaget från denna regel är just syskonförtur.

Ordnas det skolskjuts för mitt barn?

Föräldrar som själva valt skola, kommunal eller fristående får normalt ingen skolskjuts av kommunen. Föräldrarna förväntas sköta detta själva.

Busskort = Elevkort

Elev, som är skriven i kommunen, erhåller ett Elevkort och får då fyra resor per dag.

Vilka bussar går till British Junior Secondary?

Samtliga nedanstående busslinjer stannar utanför Mälarsjukhuset. Från hållplatsen till skolan är det ca.300 meter.
Busslinje nr 4, 7 30, 31, 201, 720 och 820

Jag är inte helt säker. Kan jag ändå ansöka om plats?

Det är viktigt att anmäla sitt barn för att få ett tidigt könummer.
Anmälan är inte bindande.

När får jag veta om mitt barn blivit antaget till British Junior?

Antagningsbesked skickas kontinuerligt ut via mejl.

Kan vem som helst söka?

Alla är välkomna att söka. Skolan har en internationell prägel och delar av undervisningen kommer att ske på engelska.

Hur stora är klasserna?

Klasserna har mellan 20 och 30 elever beroende på årskurs. Mindre klasser kan komma att slås samman för att ligga omkring detta antal. Det är naturligt att se över detta när eleverna börjar i årskurs 7.

Kostar det pengar att gå på British Junior?

Skolan är helt avgiftsfri..

Jag har glömt min inloggning till SchoolSoft.

Skicka ett e-mail till schoolsoft@britishjunior.se så får du information så snart som möjligt.