British Junior Sports Academy

Vi vill öka förståelsen för hur viktigt ­hälsa och välmående är för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Att ta ansvar för att aktivera och röra på sig är en del av att ta ansvar för sitt lärande. Det finns en stark koppling mellan fysiskt välmående och psykisk hälsa. Att må bra i båda dessa aspekter är en bra grund för att bättre ta till sig kunskap och lära sig långsiktigt. Därför tar vi initiativ till olika hälsobefrämjande aktiviteter där vi uppmuntrar till rörelse, allt från att stimulera till fartfyllda lekar på skolgården till vår organi­serade verksamhet inom det vi nu kallar British Junior Sports Academy.

Sports Academy är ett val inom ramen för Elevens val. Eleverna som väljer Sports Academy får under 75 minuter varje vecka fokusera på fysisk aktivitet och teknikträning inom en rad olika bollsporter. Vi har två grupper, en för åk 5-6 och en för åk 7-9. Vi är både inom- och utomhus beroende på vad årstid och väder tillåter.

Vår målsättning är att skapa glädje i idrottsutövandet och utveckla gemenskapen mellan eleverna. Eleverna ges möjlighet att förbättra sin individuella teknik inom sin specialidrott men även sin grundfysik, något som är viktigt för växande barn – inte minst i en tid då stillasittande framför datorn visar sig alltmer skadligt. Eleverna görs också medvetna om hur kost och träning hör ihop och hur återhämtning påverkar träningsresultaten.

Träningen och undervisningen leds av personal från skolan där många utövar eller har utövat idrott själva på hög nivå. Eleverna ges möjlighet att ansvara för delar av eller hela moment i träningen för att därmed stärka och utveckla sitt ledarskap.