Rektorn har ordet

Hej!

Tänk att vi redan har kommit in i oktober månad och vi är snart halvvägs in i höstterminen och höstlovet närmar sig.

Jag vill börja med att tacka er alla som deltagit på föräldrasamverkansmöte, utvecklingssamtal och föräldramöten. Det är oerhört viktigt och värdefullt att ni vårdnadshavare intresserar er för skolan och det är så roligt för oss i personalen att träffa er.

Årets Pep-skola 2019

Som ni säkert redan vet så blev vi prisade vid White Guide-galan i Malmö när vi vann utmärkelsen Årets Pep-skola 2019. Vi är otroligt stolta att vårt målmedvetna arbete med rörelse, hållbarhet och hälsosamma levnadsvanor uppmärksammas via en nationell utmärkelse.

Motiveringen löd:

”Välkommen till värld av oemotståndliga måltider och vuxna förebilder som får rörelse att kännas så mycket roligare än att stanna i soffan. En skola det är lätt att bli PEP på!”

Vi ska självklart fira utmärkelsen tillsammans med våra elever. Den 29 november kommer det att bli extra festligt och serveras en trerätters lunch i Paddington Food Court.

Vi arbetar efter principen ständiga förbättringar och slutar därför aldrig att utveckla vår verksamhet. Vi fortsätter att bygga vidare på vårt koncept ”Moving is serious fun”. Vi gör det för att främja rörelse och därigenom öka British Juniors elevers skolresultat och samtidigt deras välmående, stärka deras motorik och öka koncentrationsförmågan. 

Något att tänka på

Hösten har kommit och vi märker att allt fler av våra elever får skjuts till skolan med bil. Temat för året på British Junior är ”the Earth” och ett av läsårets mål är att få fler elever att cykla och gå till skolan. Vi vill gärna ha hjälp av er vårdnadshavare i vårt arbete med det för oss viktiga temat. Prata med era barn om hur viktigt det är med vardaglig och naturlig rörelse och att vi även bidrar till jordens hållbarhet när vi väljer att cykla eller gå.

Förändringar i läroplanerna för att främja trygghet och studiero

Jag vill också informera om att regeringen till detta läsår har fattat beslut om ändringar i läroplanerna i syfte att en skapa en trygg lärmiljö som främjar studiero. Tillägget i läroplanerna tydliggör att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas även vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö. Denna ändring kommer till för att man vill ge bättre förutsättningar för en god arbets- och lärandemiljö för både elever och personal.

Avslutningsvis vill jag redan nu passa på att önska alla elever ett välförtjänt och härligt höstlov. Vi ser fram emot att möta er fyllda av energi och kraft till resten av terminen.

 

Kind Regards,

Åsa Ekholm

Rektor British Junior