Rektorn har ordet

Hej!

Vi har nu lämnat november månad bakom oss och börjat fira advent. Det är nu inte många veckor kvar på höstterminen 2019.

Vi har genomfört de muntliga nationella proven och genomförandet av dessa har gått väldigt bra. Vi ser nu fram emot att summera elevernas resultat.

 Open house 2019!

Vi vill tacka er alla som besökte skolan under vårt mycket välbesökta Open house den 16 november. Det blev återigen en fantastisk dag där eleverna fick möjlighet att visa upp sin skoldag. Vi som arbetar här fick möjligheten att visa upp alla våra olika verksamhetsdelar och inte minst svara på era många frågor. Vi kan konstatera att intresset för vår skola är väldigt stort vilket vi givetvis är mycket glada för.

Röda tråden och Afternoon School

Som jag kommunicerat tidigare arbetar vi fokuserat med uppdraget att det alltid ska finnas en tydlig röd tråd för eleverna under hela deras vistelse i skolan. Det innebär bl.a. att pedagogerna på Afternoon School i sin pedagogiska planering förstärker klasslärarens undervisningsupplägg. Lärandet från skoldagen tas vidare, repeteras och följs upp på olika sätt.

Ett konkret exempel är från årskurs 2 där de under tiden på Afternoon School fortsatt arbetet med rymden som de arbetat med i klassen.

På AS arbetar de såväl digitalt, språkutvecklande som med skapande.

Pep-galan 22 november 2019

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som arbetar för barn och ungas hälsa. Organisationens gala, Pep Forum, anordnas en gång om året i Aula Medica på Karolinska Institutet. Syftet är att informera, inspirera och sammanföra människor som kan främja barn och ungdomars möjligheter till att leva ett friskt och hälsosamt liv. Som mottagare av utmärkelsen årets Pep-skola 2019 var vi inbjudna. Vi deltog på scenen där vi berättade om en del av alla initiativ vi tagit och de aktiviteter vi genomför på skolan i det här viktiga arbetet. Jag deltog även på en paneldebatt där jag fick utrymme att utveckla hur vi ser på frågorna på British Junior.

Dagen bjöd i övrigt på inspirerande exempel från olika miljöer kring barn och unga som påverkas av olika samhällsaktörer. Vi är stolta och tacksamma att vi tas upp som ett gott exempel i en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Planerings- och utvecklingsdag den 7 januari

Tisdagen den 7 januari har vi en gemensam planerings- och utvecklingsdag där alla våra medarbetare deltar. Skolan är därför stängd och eleverna hälsas välkomna tillbaka till vårterminen onsdagen den 8 januari 2020. Alla elever läser enligt sitt ordinarie schema den första skoldagen.

Tack för ännu en fantastisk hösttermin!

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Vänliga julhälsningar,

Åsa Ekholm

Rektor på British Junior