Barn på British Junior Primary i Eskilstuna

Moving is Serious Fun

På British Junior tror vi mycket på att skapa de allra bästa förutsättningarna för lärandet. Vi och många med oss ser en stark koppling mellan fysiskt välmående och mottaglighet för kunskaper och lärande. En del i ett välmående är att man rör på sig. Det hjälper eleverna att koncentrera sig på lektionerna och må bättre både fysiskt och psykiskt.

Redan när skolan startade 2009 införde vi utepedagogik som en del i vårt koncept. Den har under flera år utvecklats och förbättrats. I dagsläget har alla årskurser från förskoleklass till årskurs 9 utepedagogik minst en gång i veckan. Under dessa pass får eleverna rörelse, frisk luft och kunskaper i en härlig kombination.

Klassrummen är utrustade med rörelselådor som innehåller en mängd spännande saker. Vi gjorde en pedagog ansvarig för konceptet. Både att skapa det och inte minst se till att det genomfördes och följdes upp. Goda idéer blir just endast goda idéer om de inte genomförs och följs upp. I konceptet ingår även Schoolyard Activities där våra Outdoor Teachers erbjuder eleverna roliga aktiviteter som inspirerar till ökad rörelse på rasterna. Resultatet blev ökad rörelseglädje bland eleverna.

Detta läsår genomför vi vår nya 60-minuters plan för rörelse.

Rörelseplanen utgår från Världshälsoorganisationen (WHO) rekommendation om att alla barn/ungdomar ska röra på sig minst 60 minuter varje dag. British Junior har nu lyckats att hitta en lösning för att få till en strukturerad rörelse på schemat i 60 minuter per dag. Det har gjorts möjligt tack vare en utökad timplan inom ämnet idrott och en mycket noggrann schemaplanering. I planen för 60 minuters rörelse använder skolan sig av rörelse som en naturlig del i undervisningen. Det kan exempelvis handla om brainbreaks, lektioner som genomförs utomhus, ploggning, ”aktiva klassrum”, rörelselådor och inte minst tillgång till en massa rörelseinspiration. Rörelsen har schemalagts och fördelats så att det alltid finns ansvariga lärare vid varje rörelsetillfälle.

Moving is Serious Fun grundar sig på följande:

1. Rörelse och rörelseglädje

Från och med höstterminsstarten 2020 så införs 60 minuters-planen. 60 minuters-planen innebär att alla elever ska ha 60 minuters schemalagd rörelse varje dag från åk f-9. Denna plan är skapad utifrån att nationella riktlinjer rekommenderar barn och unga att röra på sig minst 60 minuter varje dag samt att öka jämlikheten för möjlighet till rörelse i samhället eftersom vi når alla barn i skolan. Forskning visar att social bakgrund påverkar möjligheten till rörelse. Genom att vi skapar rörelse för alla så blir all annan spontan rörelse som sker på raster, till och från skolan, träningar på kvällstid osv ytterligare bonustid för ökad hälsa. Rörelsen schemaläggs och följs upp varje vecka. Varje månad genomförs en större uppföljning för att effektivt kunna utveckla kvalitén under läsåret. Rörelsen genomförs på en mängd olika sätt så som brainbreaks, walk and talk, run for fun, active quiz, utepedagogik, plogging osv. För att det inte ska hänga på enskilda individers kunskap så finns det en Moving is seroius fun-grupp som hjälper till med idéer till pedagogerna.

2. Hälsosamma matvanor

Skolmåltiden ska vara ett lärande och ingår i ämnesövergripande kunskapsarbetet. Vi vill att eleverna ska lära sig om hur maten och deras val påverkar deras hälsa och den ekologiska hållbarheten. Tillsammans med vår fantastiska kökschef och övriga medarbetare i köket har vi utvecklat en skolrestaurang som vi är mycket stolta över. Här planeras för och lagas näringsriktig, ekologisk och god mat. Det informeras också självklart pedagogiskt om ingredienser och livsmedel.
Eleverna fick vid öppnandet av restaurangen vara med och bestämma namnet och som slutlig vinnare stod ”Paddington foodcourt”. Ett passande val i linje med vår övriga profil som skola där engelska språket är ständigt närvarande.

3. Avslappning; ”Find your mind”

Det tredje benet i Moving is serious fun är ”Find your mind”. Att hitta balans i livet mellan aktivitet och avslappning är inte alltid så lätt. Vi tycker därför att det är viktigt att eleverna får möjlighet att träna det i skolan. Genom att eleverna får använda sig av avslappning på olika sätt, får de mer energi som kan användas till speciella aktiviteter och inlärning. När vi är avslappnade blir vi på bättre humör och det är lättare att lyssna till sina känslor och kroppens behov. Detta leder till att vi håller oss friska och får bättre uthållighet. Under elevens skoldag behöver kroppen stunder för avkoppling och vila. Genom olika avslappningsövningar lär sig eleverna att bli mer stresståliga och skapar ett lugn i kroppen. Vi använder även skogen som ett sätt att komma ner i varv och hitta stunder till lugn och avkoppling.