Ett barn pekar på någonting tillsammans med en lärare