British Schools

British Schools är huvudman för grundskolan British Junior och förskolan British Mini. Ägare av British Schools och tillika grundare är Peter Klerell och Thomas Jarlsbo som äger 50 % var. Ägandeskapet och engagemanget är långsiktigt med det uttalade målet att skapa en förskola och skola som håller högsta kvalitet. Nyckelord för verksamheten är kunskap, kunskap, kunskap. Den första grundskolan i Eskilstuna startades i augusti 2009. Skolan har sedan dess vuxit från år till år och har läsåret 2016/2017 ca.760 elever och ca.100 medarbetare. I februari 2012 startades även förskoleverksamhet under varumärket British Mini. När nu förskolan 2016 firat 4 år har den vuxit till två enheter med totalt ca.300 barn och ca.70 medarbetare.

I ägarnas långsiktiga engagemang ligger framtidsvisioner om att ge fler barn och elever på andra orter möjligheten att ta del av British Junior och British Minis koncept.