Vi har under våren ansökt om att gå med i grön flagg.

Vi har nu skrivit en handlingsplan där vi har valt ut tre teman som vi ska jobba extra mycket med och få med i det dagliga arbetet.

Dessa tre teman är:

  • Livsstil och hälsa
  • Konsumtion
  • Kretslopp

En pedagog från varje avdelning är med i grön flagg gruppen och är lite extra engagerade inom grön flagg. Men givetvis är alla pedagoger och barn engagerade i arbetet.

Handlingsplanen har blivit godkänd av HSR så nu börjar arbetet med att dokumentera och rapportera. Barnen ska bli mer delaktiga och vi jobbar vidare med att förankra projektet hos föräldrarna och hoppas på att de i sin tur fortsätter vårt jobb även på hemmaplan.

 

Med vänlig hälsning

Ms. Rexnell och grön flagg gruppen