Rektorn har ordet

Hej!

Vi har snart kommit till mitten av vårterminen. Ibland skiner solen och ibland är det snöblandat regn precis som det brukar vara denna årstid. Våren är helt enkelt på väg!

Nu kommer vi in i en intensiv period för många av våra elever med nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. För eleverna i årskurs 9 är det också slutspurten innan det är dags att ta klivit in i gymnasieskolan.

I årskurs 3 är syftet med de nationella proven att stödja bedömningen av uppnådda kunskapskrav och i övriga årskurser som genomför proven är de ett stöd för en likvärdig och rättvis betygsättning av elevernas kunskaper. Resultaten på de nationella proven ska särskilt beaktas vid betygsättningen.

Upp och hoppa-dagen

Torsdagen den 31 januari firades den nationella upp och hoppa-dagen som uppmärksammades stort i olika medier. Det är generation Pep som tagit initiativ till både dagen och en kampanj för att bryta stillasittande. Generation Peps vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja leva ett aktivt och hälsosamt liv. Stillasittandet är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag.

Som ni vet så arbetar vi på British Junior fokuserat med rörelse och samlingsnamnet för all rörelse på skolan är som jag skrivit i tidigare rektorsbrev ”Moving is serious fun”. Målet med rörelsen är att höja elevernas välmående och skolresultat och vi vuxna ska vara goda förebilder. Som bekant gör ofta barn som vi vuxna gör och inte alltid som vi säger. Självklart deltog vi på British Junior i Upp och Hoppa- dagen och på våra sociala medier kan ni se underbara exempel på vad vi gjorde just denna dag men även vad vi gör i form av rörelse alla övriga dagar under läsåret.

Enkäter

Det har blivit dags för oss att få ta del av elevernas åsikter om vår skola via årets elevenkäter. Resultaten från enkäterna är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och har stor betydelse för oss i vårt arbete med att fortsätta förbättra oss. Eleverna får möjlighet att svara på enkäterna under skoltid och enkäterna är anonyma. Resultaten sammanställs sedan med hjälp av vårt enkätverktyg och presenteras för eleverna.

Antagning till höstterminen 2019

Vi är glada att vi även fortsättningsvis har så många som ansöker om en plats på vår skola. Det tolkar vi som ett mycket gott betyg för vår verksamhet. I många årskurser kan vi i nuläget tyvärr inte ta in fler elever men i några årskurser finns dock ett fåtal platser kvar. Är du intresserad av vår skola eller känner någon som är det, tveka då inte att höra av dig till oss så ser vi om det går att ordna en plats.

 

Vänliga hälsningar,

Åsa Ekholm

Rektor på British Junior