Rektorn har ordet

Hej! Nu har hösten och mörkret anlänt och det med besked. Det är heller inte många dagar kvar till höstlovet. Så här års känner eleverna att det är ett mycket välkommet och välbehövligt lov som ger möjlighet till återhämtning i mitten av terminen. QR-koder Som ni vet arbetar vi på British Junior med ständiga förbättringar…

Eskilstuna kommun ger British Schools rätt i juridiska ärenden

British Schools överklagade 2015-års skolpeng till Förvaltningsrätten då vi ansåg att den inte var korrekt beräknad och heller inte levde upp till kravet på redovisning av de poster som ska ingå. Det senare är en förutsättning för att man ska kunna avgöra om skolpengen är beräknad i enlighet med skollagen. Förvaltningsrätten gav i två domar,…

Skolinspektionen

Skolinspektionen genomförde under vecka 49 en tillsyn av vår skolverksamhet. De gjorde en breddad tillsyn vilket innebär att de grundligt gick igenom hela vår verksamhet. De begärde in en stor mängd dokument och var på skolan i tre heldagar. De intervjuade elever i flera årskurser, många lärare, elevhälsan, skolledningen och huvudman (VD/styrelse). Vi har nu fått…