Rektorn har ordet

Hej!
Äntligen är våren här och det är full aktivitet på skolgården. I media diskuteras det flitigt att barn rör på sig för lite men på British Junior arbetar vi fokuserat
med frågan. Vi identifierade detta som ett utvecklingsområde för ungefär ett år sedan och har sedan dessa arbetat fram konkreta aktiviteter för att främja och systematisera rörelse både inom- och utomhus.

Eskilstuna kommun ger British Schools rätt i juridiska ärenden

British Schools överklagade 2015-års skolpeng till Förvaltningsrätten då vi ansåg att den inte var korrekt beräknad och heller inte levde upp till kravet på redovisning av de poster som ska ingå. Det senare är en förutsättning för att man ska kunna avgöra om skolpengen är beräknad i enlighet med skollagen. Förvaltningsrätten gav i två domar,…

Skolinspektionen

Skolinspektionen genomförde under vecka 49 en tillsyn av vår skolverksamhet. De gjorde en breddad tillsyn vilket innebär att de grundligt gick igenom hela vår verksamhet. De begärde in en stor mängd dokument och var på skolan i tre heldagar. De intervjuade elever i flera årskurser, många lärare, elevhälsan, skolledningen och huvudman (VD/styrelse). Vi har nu fått…